.

سیم جوش|دایانا|میکا|سیم تیک تاک|اعتماد|رویال|ام تی سی|زنجان|پولو|چیتا|اورنج|الکترود MTC|هیوندای|ایساب|بستیگ|پارس|کیسول|جوشیران|فیلر|سیم جوش تیگ|سنگهای سایش|سیم  رویال|الکترود رضا|الکترود یزد
سیم CO2       زیر پودری       الکترود