سیم جوش CO2

,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش

ویژگی های سیم جوش ER70S-6  

با قابلیت جوشکاری در سرعت بالا به شکل یکنواخت و نفوذ پذیری بالا برای جوشکاری عمومی با

گاز CO2 و دیگر مخلوط گازها نظیر آرگون مناسب برای جوشکاری سازه های فلزی خطوط لوله و صنایع خودرو سازی

میباشد.عدم پاشش و قوس پایدار و یکنواخت از مزایای این محصول میباشد.این محصول در قرقره های ABS به وزن 15

کیلوگرم در قطرهای0.8 و 1.0 و 1.2 و1.6میلیمتر میباشد. 


سیم جوش CO2


AWS 5.18:ER70S-6
EN440:G3SI1
DIIN8559: SG2