سیم جوش میگراد،الکترود میگراد،کارخانه سیم جوش میگراد،سیم جوش MIGRAD،سیم میگراد،سیم CO2 میگراد
 

قیمت سیم جوش میگراد  کارخانه سیم جوش میگراد   سیم جوش میگراد

 

مزایای سیم جوش CO2 میگراد 

 با استفاده از سیم جوش میگراد میتوانید جوشکاری در سرعت بالا و جوش یکنواخت ، عدم پاشش و قوس پایدار ، نفوزپذیری بالا برای پر کردن حفره با استحکام بالای جوش را می توان تجربه کرد .

 عدم نوسانات قطر سیم و مسوار 

 

شرکت سیم جوش میگراد   

قیمت سیم جوش میگراد                                            سیم جوش میگراد

    09128952535 - 09132081238

 

اول    قبل    بعد    آخر