دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز خرداد 93

 

سیم جوش

 

 19 الی  22  خرداد  1393
 محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز- سالن پروین اعتصامی ، غرفه
18

سیم جوش

سیم جوش

سیم جوش MTC

سیم جوش MTC

سیم جوش MTC

        بعد    آخر