پخش گسترده سیم جوش

 سیم جوش،سیم جوش CO2،سیم جوش میکا،سیم جوش پارس،سیم جوش زنجان،سیم جوش آما،سیم جوش یزد،سیم جوش اعتماد

 سیم جوش،سیم جوش،قیمت سیم جوش،سیم جوش CO2،سیم جوش،قیمت سیم جوش،سیم جوشCO2،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش,سیم جوش

مزایای محصولات این شرکت

قایلیت سرد شدن مذاب SPATTER  با سرعت بالا و تاثیر در  دفرمگی چسبیدن قطعه

دارای شیرینک و بسته بندی مناسب برای جلوگیری از اکسید شدن

دارای گواهینامه کیفیت از آزمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی

نفوذ پذیری فوق العاده و پر کردن حفره با استحکام بالای جوش

دارای مقاومت بالا در جوش مطابق استاندارد بین المللی،

افزایش راند مان کار و کاهش هزینه  درتولید

پاشش و دود قابل کنترل

سیم جوش